ES Projektai

VšĮ „Žvaigždžių slėnis LT“bendradarbiauja su Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves ir įgyvendina projektus, skirtus veiklos pradžiai bei plėtrai.

Projekto pavadinimas: „Žvaigždžių slėnis”

Nuo 2021 m. įgyvendina projektą pagal VPS priemonę “Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą” Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. patvirtintą VPS vykdytojos Ukmergės rajono vietos veiklos grupės kolegialaus valdymo organo sprendimu 2021-03-16 Nr. 03.
Projekto metu planuojama organizuoti stovyklas emociniam ir fiziniam žmogaus ugdymui natūralioje gamtoje, vystyti darnaus gyvenimo būdo tarp žmogaus ir gamtos idėją.
Projekto tikslas: sukurti unikalią erdvę emociniam ir fiziniam žmogaus ugdymui natūralioje gamtoje, vystyti darnaus gyvenimo būdo tarp žmogaus ir gamtos idėją.
Projekto vertė: 60 982.50 (Be PVM). Finansuojama dalis 48 786.00 (Be PVM)

Projekto pavadinimas: „Renginių šeimoms ir jaunimui Sližių kaime organizavimas“
2023 m. įgyvendino projektą pagal VPS priemonę “ Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui” LEADER-19.2-SAVA-6.

Projekto tikslas: Vertinant esamą emocinę ir psicholginę situaciją šalyje, didėjantį depresijų skaičių visuomenejė ,VšĮ „Žvaigždžių slėnis LT“ siekia sukurti kasmetinę tradiciją Ukmergės rajono šeimoms susiburti drauge į „Šeimų pikniką“. Projekto metu surengti 2 renfiniai, skirti suburti skirtingo amžiaus ir socialinių grupių žmones ir šeimas bei jaunimą, skatinti jų bendravimą, ugdyti jų savitarpio pagalbos įpročius, ugdyti sveikos gyvensenos įpročius, pristatytos sportinės veiklos ir kitos interaktyvios pramogos.
Projekto metu taip pat bus įsigytos 2 palapinės, kurios ypatingai reikalingos renginiams po atviru dangumi, siekiant sukurti pavėsį nuo saulės ar pastogę nuo lietaus.